Sıkça Sorulan Sorular

Ödemeler tarafımızdan sipariş sonrası hemen işleme alınır. kurumdan kuruma farklılık göstermek ile birlikte borcunuz 2dk ile 24 saat arasında kurum sistemlerinden silinmektedir.
Ödeme işleminizin tamamlanmasının ardından dekontunuz E-Posta adresinize gönderilir. Eğer mail adresinize ulaşmadıysa . Hesabım -> Faturalarım menüsü altından dekontunuzu görüntüleyebilir. kaydedebilirsiniz.
FATURAM.NET OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZİ BİLGİLENDİRİYORUZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Firmamız veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek. sınıflandıracak. işleyecek. saklayacak. güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup. anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz. yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara. hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine. 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na. https://www.faturam.net'in temsilcilerine. program ortağı kuruluşlarına. kuruluş ve şirketlere. anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlara. hizmet alınan ve verilen yurt içi veya yurt dışı kuruluşlara. mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere Şirketimiz tarafından aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şahsınıza ait olan kişisel verileriniz; 20.06.2013 tarihli ve 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri. BDDK. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun. MASAK. Vergi Usul Kanunu. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı. TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama. raporlama. bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve sair yasal mevzuat gereklilikler yanı sıra; https://www.faturam.net ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi. bu konuda talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi. ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi. ürün veya hizmet teklifi. skor alma. modelleme. raporlama. değerlendirme. istihbarat. risk izleme https://www. faturam.net ve iştiraklerimizin bağlı ortaklıklarımızın mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar ile Ödeme Hizmeti faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; https://www.faturam.net'in tüm hizmet birimleri ile yapılan müşteri görüşmeleri. doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular. temsilcilerimiz. internet şubelerimiz. tüm mobil uygulamalarımız. çağrı merkezlerimiz. anlaşmalı olduğumuz kurum. kuruluş ve şirketler. sosyal medya. SMS kanalları. Üye İş Yeri POS kanalları. anlaşmalı mağazalar. Destek hizmeti aldığımız sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler. çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler. vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Firmamıza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme. silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme. münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu ve bu kapsamdaki haklarınızın 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe gireceğini.

faturam.net olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?